Szkoła Podstawowa w Kupiskach

Biuletyn Informacji Publicznej

Wiadomości

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

środa, 7 lis 2012 15:09
Dostawa oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła. Numer ogłoszenia BZP : 437684 - 2012; data zamieszczenia: 07.11.2012 Wcześniej omyłkowo zamieszczono ogłoszenie pod numerem 437552 - 2012 odnoszące się do niewłaściwego numeru ogłoszenia o zamówieniu nr 355818 - 2012 r.

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

piątek, 26 paź 2012 15:41
Działając na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na dostawę i montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach programu „Cyfrowa Szkoła” wpłynęła jedna oferta firmy Centrum Informatyki „Zeto” SA. ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok i wybrano jako nakorzystniejszą złożoną ofertę. Cena wybranej oferty wynosi : 172 637, 88 zł brutto Wybraną firmę wezwano do podpisania umowy o zamówienie publiczne w terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach mgr Edyta Śledziewska

ODPOWIEDZI NA zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawy oraz montaż sprzętu komputerowegoaudiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

poniedziałek, 22 paź 2012 08:39
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA w przetargu nieograniczonym na dostawy oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach ogłoszonego w dniu 17.10.2012 r.

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

środa, 17 paź 2012 14:29
SzPK .272.2.2012 Nowe Kupiski, dn.17.10.2012 r. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła.

Unieważnienie postępowaniana na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

wtorek, 16 paź 2012 08:35
nr post.: SzPK .272.1.2012 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,ogłoszonego w dniu 19.09.2012 r. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z uwagi na to , że cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach Edyta Śledziewska

2.ODPOWIEDZI NA zapytania w przetargu nieograniczonym na dostawy oraz montaż sprzętu komputerowegoaudiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

środa, 3 paź 2012 09:54
ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA w przetargu nieograniczonym na dostawy oraz montaż sprzętu komputerowego audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

INFORMACJA DLA OFERENTÓW w przetargu nieograniczonym na dostawy oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

środa, 3 paź 2012 08:37
Do ogłoszenia o przedłużeniu terminu skladania ofert dołączono zmienioną SIWZ oraz załączniki. W załaczniku NR3 (wzór umowy) omylkowo nie zmieniono zapisu o gwarancji. Obecnie załącznik ten poprawiono. Jednak w wypadku zastosowania w dokumentacji przetargowej przez oferenta poprzedniej jego wersji będzie to rozumiane w ten sposób ,że wymagane warunki gwarancji są zgodne z SIWZ i nie są wymagane zaostrzone warunki(gwarancja producenta),które byly zamieszczone w poprzedniej wersji SIWZ.

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA w przetargu nieograniczonym na dostawy oraz montaż sprzętu komputerowegoaudiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

piątek, 28 wrz 2012 15:52
Zamawiający udzielił natępujących odpowiedzi na wpływające zapytania:

Przedłużenie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Kupiskach

piątek, 28 wrz 2012 13:50
Zgodnie z art.38 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 719 z ze zm.) zamawiający przedłuża termin składania ofert w przetargu na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła do dnia 08-10-2012 r. godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża, Sekretariat (I piętro, p. 18). Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.10.2012 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża w gabinecie dyrektora szkoły.

Przetarg nieograniczony na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w Szkole Podstawowej im.Jana Pawła II w Kupiskach

środa, 19 wrz 2012 14:12
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła.