Szkoła Podstawowa w Kupiskach

Biuletyn Informacji Publicznej

Unieważnienie postępowaniana na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach

nr post.: SzPK .272.1.2012 ZAWIADOMIENIE o unieważnieniu postępowania Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach działając zgodnie z art. 93 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U.z 2010 r. Nr 113, poz. 759), zawiadamia o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach rządowego programu „Cyfrowa szkoła” prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,ogłoszonego w dniu 19.09.2012 r. Postępowanie zostało unieważnione na mocy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) z uwagi na to , że cena oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach Edyta Śledziewska
Data powstania: wtorek, 16 paź 2012 08:35
Data opublikowania: wtorek, 16 paź 2012 08:53
Opublikował(a): Tomasz
Zaakceptował(a): Adam Wszeborowski
Artykuł był czytany: 17906 razy