Szkoła Podstawowa w Kupiskach

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedłużenie terminu składania ofert w przetargu nieograniczonym na dostawę i montaż sprzętu komputerowego dla Szkoły Podstawowej im.Jana Pawła II w Kupiskach

Zgodnie z art.38 ust. 6 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.(Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 719 z ze zm.) zamawiający przedłuża termin składania ofert w przetargu na dostawę oraz montaż sprzętu komputerowego i audiowizualnego dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach w ramach rządowego programu Cyfrowa szkoła do dnia 08-10-2012 r. godzina 10:00, miejsce: Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża, Sekretariat (I piętro, p. 18). Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 08.10.2012 r. o godzinie 11:00 w siedzibie Zamawiającego, tj. w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Kupiskach, Nowe Kupiski 137, 18-400 Łomża w gabinecie dyrektora szkoły.

Niezwłoczie zostanie zamieszczona zmieniona specyfikacja istotnych waruków zamówienia.

Pliki do pobrania:
Data powstania: piątek, 28 wrz 2012 13:50
Data opublikowania: piątek, 28 wrz 2012 14:06
Opublikował(a): Tomasz
Zaakceptował(a): Adam Wszeborowski
Artykuł był czytany: 18745 razy